Hvad koster hele herligheden så...?

 

 

Prisen for en fuldtidsplads (48 timer/ugen) 2021 koster: 9.140 kr 

Kommunens tilskud udgør: 6.345 kr

Forældre-egenbetaling udgør: 2.795 kr

 

Under "Rent praktisk" kan I se hvad der bla. er med i prisen.

 

 

 

 

Tilskuddets størrelse beregnes for hvert regnskabsår, og udgør 75% af, hvad det koster kommunen at passe et barn i et tilsvarende kommunalt tilbud. Tilskuddet udbetales direkte til forældrene på nemkonto. Det fulde beløb skal derefter overføres til min lønkonto senest den sidste hverdag i måneden. 

Der betales løn til Nadhja private pasningsordning hver måned, også ved ferie og evt. sygdom. Betales der ikke for pladsen til tiden, kan barnet ikke modtages før lønnen er på min lønkonto.

Der gives søskenderabat, dette sørger kommunen automatisk for.

Der gives ikke økonomisk friplads. 

Jeg betaler SKAT af alle beløb

Jeg forbeholder sig retten til prisændringer.